woensdag 18 september 2013

Inschrijvingen (4) : Wandeling 'Een abdij ontwaakt' door Paul Pas - zondag 22 september om 14 uur.
Ontdek de abdij, historische parel in jouw buurt met Paul Pas. Paul dompelt je onder in haar grootse verleden. Hij vertelt : "In de zevende eeuw ontstond hier, aan de latere Voorhoutkaai  en tegelijk aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, op initiatief van de Franse koning en met medewerking van Amandus, een abdij. Ze kreeg in oorsprong de naam Ganda mee (Keltisch voor samenvloeiing), maar nam na de dood van haar weldoener en mede-missionaris Bavo weldra de naam Sint-Baafsabdij aan. Er volgden enkele eeuwen van zware perikelen, o.m. omtrent herstel van het grondbezit na de invallen van de Noormannen, maar tegen het einde van de tiende eeuw kon de abdij bogen op een grandioos imago. Op diplomatiek vlak groeide ze in macht en aanzien, op zuiver menselijk vlak had ze het moeilijk met de concurrentie van de inmiddels opgerichte Sint-Pietersabdij. Dit uitte zich in een doorgedreven reliekenstrijd. Een pauselijke bul van 1537 was erg betekenisvol, want op basis daarvan kon in 1540 keizer Karel de abdij afschaffen en laten afbreken. Hoe het allemaal verder verliep vernemen we op deze wandeling…"
Deelname : 3€ per persoon. Start wandeling: grote poort abdij op de St-Baafsweide.

Geen opmerkingen: