woensdag 15 juli 2009

Cultuur op de Coyendans (1)


Vrijdag 11/9 vanaf 19 uur: Openingsavond met geleide Abdijwandeling, receptie op het Sint-Baafsdorp, Klankbord, fotoprojecties, beelden van vroeger, vuurspuwende duivels, surprise-act en speech schepen Tom Balthazar.
"Stukken van mensen" - Ultima Thule - 21 uur - info@ultima-thule.be
Zaterdag 12/09 : Pop- en Rockconcours De Beloften vanaf 16 uur - Sint-Baafsweide.
Kunst(h)art stelt tentoon - 11-18 uur - Sint-Baafsabdij.
Opendeur bij 4Hoog en Ultima Thule, Kazemattenstr. 17 - vanaf 14 uur.
"Bleek" - comedyshow Öznur Karaca - De Horizon, Lousbergskaai 12 - 14.30 uur.
Zondag 13/09: "Een abt vertelt: de kleine kantjes van een grote abdij" geleide wandeling - start 8.45 uur - ingang via weide.
Aperitief Literair - 10.30 uur - Spaanse gouverneurswoning.
Abdijbrunch - 12.30 uur - refter abdij.
Vanfaere de Concurrence - 12.30 uur - St-Baafsweide.
"Ze kwamen uit het Zuiden" - muziek - 16 uur - Sint-Baafsweide.
Bezoek abdij - 10-18 uur door Buren van de Abdij.
"Koning zonder schoenen" - 4Hoog, Kazemattenstr. 17 - 14 en 16.30 uur.

vrijdag 10 juli 2009

Inschrijving (4) : Abdijwandeling - Zondag 13 september

'Een abt vertelt: de kleine kantjes van een grote abdij'. Geleid bezoek aan de Sint-Baafsabdij door begeesterd verteller Paul Pas van Gandante vzw.
Uur: start om 8.45 uur
Plaats : vertrek ingangspoort aan de Sint-Baafsweide
Deelname : 3€
Inschrijving : Buurtwerk, Voorhoutkaai 43+, vanaf 17 augustus

Inschrijvingen (3) : Abdijbrunch - Zondag 13 september

Streekproductenbuffet met aperitief Roomer én live muziek door harpiste Janu. Inleiding door Paul Pas.
Uren : 12.30 - 15 uur
Plaats : refter van de abdij
Deelname : 15€ per persoon
Inschrijving : bij abt Paul Plinke, tel 09 329 75 24 vanaf 15 augustus. Betaling pas geldig na betaling. Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijvingen (2) : Buurtmarkt - Zaterdag 12 september

Voor het eerst zal de buurtmarkt op de binnekoer van het Sint-Baafsdorp plaatsvinden. Alsook in de Adalwin-, Ganda-, en Kazemattenstraat.
Uren : van 12 - 18 uur.
Deelname : 5€, per stand van 4 meter.
Inschrijving : Vanaf maandag 17 augustus bij Buurtwerk, Voorhoutkaai 43+. Inschrijving pas geldig na betaling. Er zijn 140 plaatsen ter beschikking.

Inschrijvingen (1) : 10de Fietstocht - Zaterdag 5 september 2009

Jubileumeditie 10de fietstocht naar het eiland Walcheren en Vlissingen (Nederland). Je kan kiezen voor een rustige tocht van 40 km of één van 90 km aan een sneller tempo. De lustige fietsers sluiten deze 10de tocht af met een smakelijke barbecue.
Vertrekplaats : Poortgebouw, Voorhoutkaai 43+
Vertrek: 8 uur stipt.
Terug: 22 uur.
Deelname : 10€ (inclusief busrit, verzekering en barbecue).
Inschrijvingen : Buurtwerk, Voorhoutkaai 43+
Info: Mia Pieters, Tel 0486 75 22 94

donderdag 9 juli 2009