vrijdag 18 september 2009

1000 maal DANK U WEL

Aan alle mensen die hielpen aan dit feest,
die sleurden met tafels en stoelen,
die opruimden, die opstelden,
die drank schonken, die de frigo's aanvulden, die de kassa verzekerden,
die affiches uithingen, die folders busten,
die de fietstocht in elkaar boksten én fietsten,
die de brunch prepareerden,
aan Kunsthart die de tentoonstelling in de abdij opzette,
aan Kadanz die de kinderen begeleidden,
aan Paul Pas voor het boeiend vertellen,
Dank aan de mensen van KlANKBORD
aan De Beloften en aan Democrazy voor de goede samenwerking,
aan de schrijvers en voorlezers van het Aperitief Literair,
aan café Gouden Hoofd, aan Abbatoir des Amies, aan Velogoesto en aan de andere voedselvoorzieners, aan de Ronny brauwer, aan Peter de barverantwoordelijke, aan de collega's van Buurtwerk, aan de stadsdiensten voor de toiletwagen, podium, nadars, het plein ...,
Dank aan de muzikanten en andere artiesten,
Dank aan 4Hoog, Ultima Thule en dienstencentrum De Horizon
Dank aan Tuncer en zijn Berbertent,
Dank aan de fijne bezoekers


1000 MAAL DANK
Voor een 18de geslaagde Coyendans

Geen opmerkingen: