woensdag 15 juli 2009

Cultuur op de Coyendans (1)


Vrijdag 11/9 vanaf 19 uur: Openingsavond met geleide Abdijwandeling, receptie op het Sint-Baafsdorp, Klankbord, fotoprojecties, beelden van vroeger, vuurspuwende duivels, surprise-act en speech schepen Tom Balthazar.
"Stukken van mensen" - Ultima Thule - 21 uur - info@ultima-thule.be
Zaterdag 12/09 : Pop- en Rockconcours De Beloften vanaf 16 uur - Sint-Baafsweide.
Kunst(h)art stelt tentoon - 11-18 uur - Sint-Baafsabdij.
Opendeur bij 4Hoog en Ultima Thule, Kazemattenstr. 17 - vanaf 14 uur.
"Bleek" - comedyshow Öznur Karaca - De Horizon, Lousbergskaai 12 - 14.30 uur.
Zondag 13/09: "Een abt vertelt: de kleine kantjes van een grote abdij" geleide wandeling - start 8.45 uur - ingang via weide.
Aperitief Literair - 10.30 uur - Spaanse gouverneurswoning.
Abdijbrunch - 12.30 uur - refter abdij.
Vanfaere de Concurrence - 12.30 uur - St-Baafsweide.
"Ze kwamen uit het Zuiden" - muziek - 16 uur - Sint-Baafsweide.
Bezoek abdij - 10-18 uur door Buren van de Abdij.
"Koning zonder schoenen" - 4Hoog, Kazemattenstr. 17 - 14 en 16.30 uur.

Geen opmerkingen: